Σύστημα ποιότητας ISO Medical 13485

Η Orthosolutions ακολουθεί το σύστημα ποιότητας ISO 13485 Medical για όλα τα παραγόμενα προϊόντα μας !

Το σύστημα αυτό προϋποθέτει όλες οι πρώτες ύλες να είναι υψηλής ποιότητας και να έχουν CE.

Ο έλεγχος της παραγωγής από το 1ο στάδιο έως την ολοκλήρωση του προϊόντος, είναι αυστηρός και η προέλευση των παραγόμενων ειδών και του τελικού προϊόντος να είναι ανιχνεύσιμη σε όλα τα στάδια !

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το τελικό προϊόν να πληροί όλα τα κριτήρια της παγκόσμιας αγοράς για τα παραϊατρικά είδη.

Όλα τα προϊόντα παράγονται στην orthomedicare, τα υλικά τους επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια από Ευρωπαϊκές χώρες.

Ο τελικός έλεγχος ποιότητας διασφαλίζεται πριν καταλήξει στην συσκευασία του.

Τα παραγόμενα είδη μας φέρουν LOT Nr. Με ημερομηνία παραγωγής , εξασφαλίζοντας έτσι στον πελάτη την μέγιστη ποιότητα !


0

Your Cart